meteoor

BTE verandert om beter op klantbehoefte te kunnen inspelen

Alfred Heij

Alfred Heij Businessunit Directeur van De Meteoor en Kemper

Meer klantgerichtheid, snelheid, daadkracht en flexibiliteit. Dat zijn voor de BTE Groep belangrijke redenen om per 1 oktober 2021 de organisatievorm te wijzigen. Het bedrijf legt meer verantwoordelijkheden bij de verschillende BTE-bedrijven. Dat gebeurt door vier businessunits te vormen. Elke businessunit krijgt een eigen directeur. Voor De Meteoor Beton B.V. en Kemper Beton B.V. wordt dat Alfred Heij.

Alfred Heij is nu nog lid van de centrale directie van BTE. De andere drie businessunits worden geleid door zijn collega’s Bas Anneveldt, Eric de Groot en Henk Schaap. Bart van Melick blijft Algemeen Directeur van BTE, ook de Financieel Directeur Erwin Leuven blijft op centraal niveau actief. De verandering kost geen arbeidsplaatsen.

Beter inspelen op veranderingen

‘’BTE is nu nog functioneel georganiseerd, maar de dynamiek in de markten is groot. Er vinden veel veranderingen plaats en daarop willen we beter inspelen”, zegt Algemeen Directeur Bart van Melick. ‘’We hebben te maken met de stikstofproblematiek, de naweeën van de coronapandemie, de stijging van de grondstofprijzen, noem maar op. Daar willen we adequaat op kunnen reageren.”

Hij vervolgt: ‘’De verschillen tussen de bedrijven en de productieprocessen zijn onderling best groot. Dat vraagt om een specifieke aanpak, die je het best kunt sturen als je er dicht bovenop zit. En dat is met de kleinere units het geval.”

De ondersteunende diensten blijven overkoepelend werken. Daarmee wordt het delen van kennis geborgd en schaalgrootte gecreëerd. Zo blijven bijvoorbeeld QHSE, Procesinnovatie en Inkoop als centrale afdelingen voor de hele groep werken.

Volgens Bart van Melick is de betrokkenheid van de bedrijfsleiding door de nieuwe vorm groter. ‘’Personeel zal merken dat de directie er meer is en er dichter op zit. Dat maakt het mogelijk om als afzonderlijk bedrijf sneller te handelen.”

Uitdagende markt met mooie kansen

Alfred Heij is al 12 jaar in dienst bij de BTE Groep in de functie van Operationeel Directeur. Eerst vanuit de BTE Holding, maar sinds 2013 écht eindverantwoordelijk voor de operationele afdelingen van de BTE-bedrijven. Daarvoor is hij negen jaar Algemeen Directeur geweest van twee Heembeton-bedrijven, onderdeel van het CRH-concern. Alfred Heij: “De afgelopen jaren heb ik een rol mogen spelen binnen alle bedrijven van de BTE Groep. Razend interessant, maar door de grote span of control ook moeilijk om bij ieder bedrijf een grote bijdrage te leveren aan de ontwikkeling. Ik ben een mensenmens maar als je zo’n 600 mensen in je team hebt, is dat een uitdaging te noemen. De aanstaande wijziging van de directiestructuur betekent loslaten van een aantal bedrijven. Collega’s nemen die verantwoordelijkheid over en daar heb ik veel vertrouwen in. De bedrijven De Meteoor en Kemper mag ik nu met het aanwezige management breder gaan leiden en ik kijk daar echt naar uit. De markt is uitdagend te noemen, de concurrentie is groot, maar onze merken staan robuust in de markt. En met de nieuwe structuur creëren we de snelheid en de lenigheid die nodig is om de kansen te pakken.”

Foto van links naar rechts: Bas Anneveldt, Alfred Heij, Henk Schaap, Bart van Melick, Erwin Leuven en Eric de Groot.

Logische stap

De keuze voor een nieuwe organisatievorm betekent niet dat de oude vorm niet deugde. ‘’In de bouwcrisis waren er destijds hele goede redenen om het centraal te organiseren”, zegt Bart van Melick. ‘’Dan moet je denken aan schaalgrootte en efficiency. Het is goed geweest dat we het zo gedaan hebben, maar nu vraagt de markt en de tijd om wat anders. Het fundament ligt er, we kunnen nu gaan bouwen. We zien dit als een logische stap.”

Overigens houdt elke directeur een algemene directietaak bij BTE. Alfred Heij is behalve directeur van de businessunit De Meteoor en Kemper op centraal niveau verantwoordelijk voor procesinnovatie.

Doelen halen

Alfred Heij: ‘’We verwachten dat we de doelen gaan halen die we hebben gesteld met de businessunits: meer klantgerichtheid, betere processen, voortgang op het gebied van duurzaamheid en het vasthouden en verder opbouwen van kennis. We zijn er klaar voor.”