meteoor

MVO

Wij nemen onze verantwoordelijkheid om de effecten van onze bedrijfsactiviteiten te beperken. Om een balans te bereiken tussen people, planet en profit maken wij bewuste keuzes.

People
Wij streven naar ter zake kundige en betrokken medewerkers. Onze medewerkers moeten in staat zijn de behoefte van de klant te achterhalen. Deze behoefte wordt vervolgens vertaald naar maatwerk voor de klant. Een goede samenwerking binnen ons bedrijf is belangrijk, net zoals participatie en medewerkers die zich verantwoordelijk opstellen. Voldoende motivatie, veilig gedrag en het nemen van eigen verantwoordelijkheid door alle medewerkers is belangrijk. Medewerkers moeten er op gericht zijn om aan veilig en gezond werken de hoogste prioriteit toe te kennen. De Meteoor werkt met een arbo- en veiligheidsbeleid, welke BTE-breed is opgesteld en doorgevoerd.

Planet
Wij willen de belasting op het milieu zoveel mogelijk beperken. Hiervoor worden verschillende maatregelen op het gebied van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering genomen. Wij willen hiermee evenwicht bereiken tussen ecologische, economische en sociale belangen. Om dit waar te maken, werken wij onder andere met strategische doelstellingen op het gebied van milieu. De Meteoor werkt met een Milieubeleid die BTE-breed is opgesteld en doorgevoerd.

Profit
Ons doel is optimale economische en maatschappelijke prestaties neerzetten om winst te behalen en dit te investeren in de onderneming (product en proces) en de maatschappij. Het behalen van winst is noodzakelijk om het inkomen van de medewerkers en de continuïteit van het bedrijf voor zowel de korte als de lange termijn veilig te stellen. Dit komt ten goede aan de welvaart. Kwaliteit is een belangrijke factor bij dit onderwerp. De Meteoor werkt met een Kwaliteitsbeleid welke BTE-breed is opgesteld en doorgevoerd.