meteoor

De Meteoor zet grote stap voorwaarts met nieuwe productie-installatie

De Meteoor zet grote stap voorwaarts met nieuwe productie-installatie

Certificering voor de Nederlandse markt is een feit

De Meteoor Beton is er klaar voor. De nieuwe carrousel waarmee het bedrijf met een hoge mate van flexibiliteit meerdere soorten dwarsliggers kan produceren, is in bedrijf genomen. Daarnaast is de certificering voor de Nederlandse markt met succes afgerond. ‘Een mooie stap voor ons bedrijf, waarmee we tegemoet kunnen komen aan de vragen vanuit de markt en de wensen en eisen van onze afnemers, nu en in de toekomst’, aldus Stefan Schrader, commercieel manager en verantwoordelijk voor de afdeling Rail binnen De Meteoor.

De carrousel gaat de zogenoemde langebaan, die destijds (1990) gebouwd is voor de productie van de bekende NS90-ligger, vervangen. Basis voor de investering was een strategisch commercieel plan waarin ontwikkelingen en toekomstbeelden zijn gevormd. Hieruit bleek dat er duidelijk behoefte zou gaan ontstaan aan een hogere output en meer flexibiliteit als het gaat om de productie van liggers voor verschillende markten, heavyrail, lightrail en industriële toepassingen.

Schrader legt uit dat de bestaande productielijn weliswaar kwalitatief hoogstaande producten levert, maar niet altijd flexibel kon worden ingezet. ‘De nieuwe productiemethode stelt ons in staat om snel te schakelen op de vraag uit de markt, zowel qua type dwarsligger als het aantal. We hebben gekozen voor de carrouseloplossing omdat dit bewezen technologie is en ontwikkeld wordt door een vooraanstaande partij. De kwaliteit van de dwarsliggers zal, door deze manier van produceren, verder toenemen’.

Serieuze volumes

‘Omdat het productieproces en de voorspantechniek anders is dan die van de langebaan hebben we een nieuw certificeringstraject moeten doorlopen. Parallel aan de bouw is in samenwerking met KIWA het proces volledig doorlopen. Vanaf juni jl. kunnen wij de nieuwe dwarsliggers onder certificaat leveren’. De commercieel manager vertelt enthousiast verder over de start van de werkzaamheden in de productiehal. ’Na de bouwvak in 2019 hebben we een beuk (een deel van de productieruimte, red.) vrijgemaakt om een start te kunnen maken met de installatie van de carrousel. Na het aanleggen van enkele technische voorzieningen kwamen in december de eerste onderdelen binnen. In drie maanden werd de machine vervolgens gebouwd en productie gereed gemaakt. Door de coronacrisis hebben we iets tijd verloren, maar inmiddels draait de machine serieuze volumes en hebben we nu ook de certificering van de liggers met succes afgerond!’

Marktpositie

Door de komst van de nieuwe carrousel kan De Meteoor flexibeler en sneller inspelen op de vraag vanuit de markt. ‘We kunnen een breder portfolio aanbieden en ook andere markten bedienen. Standaard maken we producten voor hoofd- en bijsporen van ProRail, nu zijn we nog beter ingericht om ook voor gemeentelijke vervoersbedrijven, buitenlandse spoorbeheerders en industrie sporen te produceren. De Meteoor speelt al jaren een voorname rol in de dwarsliggermarkt, zij kan nu haar positie door de investering in de nieuwe carrousel verder verstevigen én behouden’.

Innoveren en verbeteren

Schrader is duidelijk trots op het team dat het project van de nieuwe carrousel begeleid heeft. ‘Het begon met een goede analyse van de marktvraag, via uitvoerige oriëntatie op productiemogelijkheden en uiteindelijk tot een goed onderbouwde keuze en geslaagde ombouw. Als onderdeel van de BTE Groep spelen innovatie en verduurzaming altijd een grote rol in iedere aanpassing die we in ons productieproces doorvoeren. We blijven vooruitkijken en daar waar dat kan verbeteren en innoveren om onze klant steeds weer beter te kunnen bedienen. De nieuwe carrousel is daar een erg goed voorbeeld van’.

Trots en blij

De in bedrijf name van de carrousel en de uitreiking van het certificaat worden op een later moment feestelijk gevierd. ‘Bij De Meteoor laten we onze medewerkers altijd graag meedelen in de vreugde van behaalde successen. Een gebakje is dan altijd wel op zijn plaats’, lacht Stefan Schrader. ‘Door alle coronamaatregelen hebben we dat helaas nog niet kunnen doen. Maar wat in het vat zit verzuurt niet en het trotse, blije gevoel is er niet minder om!’