meteoor

Prijsstijgingen en schaarste

Prijsstijgingen en schaarste

We leven in een bizarre tijd. We hebben Corona nog niet eens echt achter de rug en worden nu weer geconfronteerd met een oorlog op relatief korte afstand van ons land. Wij merken dat iedereen zich grote zorgen maakt om de oorlog in Oekraïne. De beelden die elke dag bij ons langskomen zijn verschrikkelijk. Al dat menselijk leed en waarom? De Europese Unie, de VS en een groot deel van de rest van de wereld stellen vergaande sancties in. De Nederlandse industrie volgt deze sancties op en dit zal de nodige gevolgen hebben voor de Nederlandse industrie. En ja, óók voor ons.

Grondstoffen uit Rusland en Oekraïne

Oekraïne heeft een enorme voorraad aan mineralen, onder andere de grootste titaniumvoorraad ter wereld, de op twee na grootste ijzerertsvoorraad en 30% van de wereldvoorraad mangaanerts (gebruikt in staal en batterijen). Ook hout wordt in grote hoeveelheden in Oekraïne geproduceerd. Door de oorlog en de sancties worden grote problemen verwacht in de beschikbaarheid van de genoemde materialen. Een opwaartse prijsontwikkeling is nu reeds in gang gezet. Natuurlijk is een en ander afhankelijk van hoelang dit conflict gaat duren, maar we zullen hoe dan ook geconfronteerd worden met verdere marktverstoringen die ervoor zorgen dat de tekorten en prijzen van grondstoffen verder stijgen.

Energieprijzen

Ook voor de energieprijzen geldt dat wij als industrie - net als de consument - rekening moeten houden met (nog) hogere prijzen. Nederland is voor circa 15% afhankelijk van de import van gas uit Rusland. Omdat het einde van de winter nadert, verwachten wij geen ernstige problemen met betrekking tot beschikbaarheid maar de onzekerheid van de gasleveringen uit Rusland heeft wel effect op de energie- en dieselprijzen. De verwachting is dat de energieprijzen omhoog blijven gaan en tot eind 2023 hoog blijven. Dit heeft naast hogere energiekosten ook effect op de transportkosten, wat van invloed is op de te berekenen transportprijzen.

Wat betekent het voor u?

Wij zullen in deze onzekere markt goed de ontwikkelingen blijven volgen en waar nodig direct schakelen. Mede op basis van onze algemene voorwaarden kunnen wij prijsstijgingen doorberekenen. Vooralsnog blijven we voor de huidige offertes een beperkte geldigheid aanhouden van één maand waarbij we ervan uitgaan dat de levering plaatsvindt binnen drie maanden na het uitbrengen van de offerte. Bij het afsluiten van een opdracht kunnen wij dan de afgesproken prijs garanderen tot maximaal één maand na de afgesproken levertermijn. Als de levertijd verder opschuift, kan dat betekenen dat de prijs hoger uitvalt dan afgesproken in de opdracht. Daarnaast moeten we de beschikbaarheid van de benodigde grondstoffen en materialen veiligstellen.

Ondanks al deze inspanningen kunnen er knelpunten ontstaan ten aanzien van de afgesproken leveringen en levertijden. Mocht er ten opzichte van bovenstaande een wijziging voordoen in de situatie, zullen wij u zo spoedig mogelijk informeren.