meteoor

Vloer voor slibsilo's RWZI

Recent hebben we in opdracht van Combinatie Mobilis - Croonwolter & Dros Waterprojecten ruim 800 m2 vloeistofdichte Stelcon M-bedrijfsvloerplaten en -roostergootelementen geleverd. De Stelcon-elementen zijn toegepast in drie grote Slibsilo’s voor het RWZI in Susteren. Na het leggen van de platen worden deze onderling afgekit om indringing van vloeistoffen in de bodem te voorkomen. 

Aangezien de ondergrond in dit deel van het mooie Limburg niet draagkrachtig genoeg is, verwacht men op termijn zettingen. Daar waar de zetting het grootst zal zijn, heeft men voor platen gekozen omdat deze eenvoudig weer opgenomen kunnen worden.

Ben je ook op zoek naar een vloeistofdichte vloeroplossing? Kijk dan op onze website of neem contact op met één van onze verkoopmedewerkers: 026 - 497 5600 of info@meteoor.nl.

Heb je vragen?

Vul onderstaand formulier in om uw vraag te stellen.