meteoor

Sociaal maatschappelijk ondernemen: iedereen doet mee

Sociaal maatschappelijk ondernemen: iedereen doet mee

Eind oktober 2020 bereikte BTE, waar De Meteoor onderdeel van is, trede 1 van de PSO-Prestatieladder. Een kroon op het werk van veel betrokken collega’s en een mooie waardering voor de wijze waarop BTE omgaat met Sociaal Maatschappelijk Ondernemen. 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie-instrument en een kwaliteitskeurmerk van TNO dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. SROI heet dat: social return on investment.  Maar wat houdt dit In de praktijk in?

Sociale inkoop

Binnen BTE heeft Elise Hoeboer zich toegelegd op SROI. Ze organiseert dit voor alle bedrijven die onder de BTE Groep vallen, dus ook voor De Meteoor. Elise legt uit: ‘Bij de audit wordt gekeken hoe we als bedrijf een prestatie leveren als het gaat om het te werk stellen en/of houden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt én in hoeverre het bedrijf bij de inkoop van haar producten en diensten het sociale aspect hiervan meeneemt. Als het om onze eigen medewerkers gaat, betekent SROI dat we mensen die hun eigen werk niet meer kunnen doen (door ziekte en/of letsel) niet laten uitstromen, maar alles op alles zetten om voor hen binnen de organisatie een passende werkplek te vinden. Ook bij de werving van nieuwe medewerkers wordt gekeken of mensen uit deze doelgroep (bijvoorbeeld langdurig werklozen, mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering zoals Wajong, WIA en WAO of mensen uit de bijstand) geschikt zijn’.

Geen doel opzich

Het behalen van de certificering is volgens Manager QSHE Klaas Huijgen niet een doel op zich. ‘Het gaat uiteindelijk om het beleid dat je op dit gebied maakt. Het behalen van trede 1 is puur de bevestiging van dat wat we al deden. Dat maakt het niet minder waard, zeker niet. BTE is één van de weinige betonfabrieken die deze trede behaald heeft. We zijn daarin echt onderscheidend!’. Het certificaat geldt voor alle bedrijven die onder de BTE Groep vallen.

Over de aanleiding voor de certificering zegt Klaas Huijgen: ‘Dat is tweeledig. Ten eerste is BTE een maatschappelijk betrokken bedrijf.  Bij ons is ieder mens even waardevol. Als goed werkgever zijn we sociaal betrokken. Daarbij hoort dat er binnen BTE plek is voor mensen met verschillende kwaliteiten en een verschillende achtergrond! Ten tweede heeft het te maken met aanbestedingen voor opdrachten waar we als BTE-bedrijf op willen inschrijven. Met name bij opdrachten die door de overheid uitbesteed worden komt SROI als verplichting om de hoek kijken. Je moet als aanbieder kunnen aantonen dat je investeert in je sociale bijdrage. Door je te certificeren wordt je sociale investering aantoonbaar.’