meteoor

Flexibele kribben: De Meteoor produceert XStream-blokken met verlaagde CO2-footprint

De Meteoor produceert XStream-blokken met verlaagde CO2-footprint

Eind maart zijn bij De Meteoor de eerste duurzame XStream-blokken geproduceerd met een verlaagde CO2-footprint. De productie vond plaats in het kader van het project ‘flexibele kribben’ waar De Meteoor samenwerkt met Rijkswaterstaat, BAM, van den Herik en Deltares.

Project duurzaam beheer riviersysteem
Het Nederlandse rivierengebied staat onder druk door klimaatveranderingen, krappe budgetten voor beheer en onderhoud én de vraag vanuit de samenleving om steeds meer in te spelen op actuele, lokale en toekomstige ontwikkelingen in de regio. Dit alles vraagt om een andere kijk op rivierbeheer. Daarom startte Rijkswaterstaat ruim tien jaar geleden met het programma Self Supporting Rivier Systeem (SSRS). Het doel van dit programma: concrete mogelijkheden zoeken en slimme samenwerkingen aangaan om te komen tot een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam beheer van het riviersysteem: rivieren, oevers, dijken en uiterwaarden. XStream-blokken kunnen -ingezet als flexibele kribben- deel uitmaken van de oplossing.

Niet nieuw

De productie van de XStream-blokken is niet nieuw; ze zijn al eens eerder geproduceerd om met het leerteam aan te kunnen tonen dat flexibele kribben functioneren. Hiervoor zijn toen drie kleine flexibele kribben gemaakt. Nu wordt 1 flexibele krib verder verlengd door middel van blokken uit de twee oude kribben en een reeks van nieuwe XStream-blokken. Vanuit Rijkswaterstaat kwam echter aan De Meteoor/BTE het verzoek om te onderzoeken of het mogelijk was de nieuwe XStream-blokken milieuvriendelijker te maken. Een vraag waar het team specialisten van De Meteoor en BTE graag mee aan de slag gingen.

Mengsels

De samenwerking van de collega’s leidde tot het uitvoeren van proeven, waaruit een aantal potentiële mengsels naar voren is gekomen. Deze worden nu tot de zomer geproduceerd. Uiteindelijk wordt de krib daarna verder gemonitord en zal de ervaring worden gebruikt om de definitieve XStream-blokken met bijbehorende productprestaties vast te leggen en het ontwerp van de krib verder uit te werken. Om de verschillende mengsels te testen, is door de collega’s van Vebo een Laboratorium-mal ontwikkeld waarmee één XStream-blok kan worden vervaardigd. Voor de ontkisting is hier een persluchtaansluiting aangebracht. Toen éénmaal bleek dat duurzamere mengsels mogelijk waren en zouden leiden tot de gewenst productprestaties, was het nog de kunst om binnen een redelijk kort tijdsbestek te kunnen produceren.

Aanpassen van het productieproces

Doordat de mengsels anders reageerden, moest het team het productieproces aanpassen en zijn de XStream-mallen, waarin er 25 tegelijk worden vervaardigd, voorzien van persluchtaansluitingen (zoals de laboratoriummal). Maar het resultaat mag er zijn!  De blokken kunnen nu zowel duurzaam als ook kostentechnisch voor dit monitoringstraject worden geproduceerd.